4 t h  D I M E N S I O N

               4th Dimension

Nezávislá na platformě, RDBMS, integrován vývoj a publikování dat pro Web

Verze 6.5
Platforma Windows a MacOS

P o p i s

   4th Dimension je grafická relační databáze navržená tak, aby vyhovovala jak lidem bez zkušenosti s s programováním, tak profesionálním vývojářům. Kombinací působivého, intuitivního rozhraní pro uživatele a silného profesionálního programovacího jazyka se 4th Dimension stává ideálním programovacím prostředkem pro všechny typy uživatelů a společností o libovolné velikosti.

 

Začít v malém a postupně dotvářet
   Uživatel 4th Dimension může začít s jednoduchou strukturou, která zahrnuje automatické obrazovky 4th Dimension, vestavěné nástroje dotazů a zpráv a další vestavěné rysy. Jestliže se jeho potřeby rozšiřují, může postupně přidávat makra pro automatizaci výpočtů, výběrové seznamy, zaškrtávací okénka k zlepšení zadávání, vytvářet uživatelská tlačítka a napsat procedury k vylepšení rozhraní a zadávání.

Možnosti Web
   4D zahrnuje řízení dat na Webu, jako standardní rys databázových úkolů i pro svou architekturu klient/server Uživatel může pracovat s libovolným formulářem 4D v internetovském prohlížeči a publikovat data pro Web bez napsání jediného řádku kódu, nebo omezení v bezpečnosti dat. 4D podporuje formy HTML a externí produkty pro spolupráci s internetem, uživatel může použít JavaScript a Java applets aplikace, pro rozšíření běžných schopností 4D s internetem.

Navrhování formulářů (Form Wizard)
   4D Form Wizard vytváří v první úrovni použití jednoduché formuláře, které umožňují uživateli spustit svou aplikaci okamžitě po dokončení návrhu struktury. Pomocí rysu ukaž a klepni je možné s pomocí návrháře formulářů vytvořit značný rozsah formulářů umožňujících okamžitě zacházet s daty. Rozšířené použití návrháře formulářů pomáhá vytvořit mnohem působivější formuláře a uložit si je jako vlastní vzor, několikanásobně použitelný. Pro další úpravy formulářů a zahrnutí objektu, nezaložených přímo na datech lze použít editor úprav formulářů.

Zvýšení produktivity
   4th Dimension poskytuje možnosti spustit více úloh bez závislosti na použitém operačním systému. S tímto jádrem lze spustit najednou například úpravy formuláře, krokování procedury a vkládání dat z formuláře. Každá úloha má své vlastní okno a je nezávisle řízena zvlášť. Každá úloha spuštěná v nezávislém okně automaticky obnovuje data i v jiném otevřeném okně. Možnosti tohoto rysu ocení programátoři při ladění programu a jejich uživatelé databází, kteří pak nejsou závislí pouze na jednom otevřeném okně, ale mohou si otevřít zvlášt okno pro generování zpráv, prohlížení dat a vkládání nových záznamů.

Výhody nezávislosti na platformě
   4th Dimension je prostředek nezávislý na platformě a rovněž data vytvořená 4th Dimension jsou na platformě nezávislá. Tyto výhody platí samozřejmě i v češtině. Můžete si spustit aplikaci, bez libovolných úprav na platformách Windows a Macintosh, přenést data a na obou platformách budou česky, bez jakýchkoliv úprav zdrojového textu nebo zásahů do dat.

Automatizace databázových úloh
   4D obsahuje vlastní programovací makro jazyk, který umožňuje uživateli libovolně rozšířit funkce databáze. Uživatel může použít více než 550 základních příkazů jazyka k otevírání a zobrazování oken, vytváření zpráv pro výpočty, zacházení s dokumenty a vylepšení rozhraní uživatele. Jeden příkaz výkonného jazyka 4D může nahrazovat až stovky programovacích řádků, které jsou pro stejný účel nutné v jiných databázích.

Překlad kódu
   4D aplikace mohou být přeloženy do skutečného strojového jazyka procesoru pomocí
4D Compiler. Kompilovaný kód 4D může zvýšit rychlost některých procedur až 1 000 x a poskytuje samozřejmě bezpečnost vývojového kódu, který pak nemusí být šířen konečným uživatelům.
4D Compiler dovoluje vytvořit aplikaci poklepatelnou, přímo spustitelnou a to vše i pro architekturu klient/server.

 

R y s y

Data:
255 tabulek možných otevřít současně s neomezeným množstvím relací, výběrů záznamu a sad záznamů
Typy dat - Alpha, Text, Real, Long Integer, Integer, Date, Time, Boolean, Picture (BLOBs), a podsoubor
128 gigabyte kapacita datového souboru
Zahrnut nástroj na kontroly a obnovu dat

Vztahy a jejich využití:
One-to-many, many-to-one a many-to-many vztahy
Vstup dat, dotazy, třídění, a zprávy přes relace bez programování
Automatické řízení integrity vztahu

Dotazování a třídění:
Mnohokritériální relační vyhledávání s možností vytvořená kritéria uložit a později znovu zavést z disku.
Čtyři vestavěná rozhraní pro dotazování zahrnující i Vyhledat s pomocí formuláře (vyplněním příkladu) a Vyhledat na základě splnění výrazu
Hledání přes relace v indexovaných i neindexovaných sloupcích

Rozhraní:
Grafický editor formulářů s kompletním řízením pro tvary, barvy, písma a styly.
Standardní rozhraní pro objekty pro systémy Windows a Macintosh: tlačítka, přepínače, zaškrtávací okénka, teploměry, a další
Průzkumník (extenzive drill-down) umožňující snadnou navigaci ke všem 4D objektům
Návrhář formulářů umožňující okamžitý přístup k datům po vytvoření struktury
Rozšíření návrháře formulářů automatizující vytváření a uložení vlastních vzorů formulářů
Nový debugger rychle a efektivně pomůže najít a odstranit chyby ve zdrojovém kódu

Jazyk:
Příkazy If, Case, For, While, a Repeat; proměnné v procedurách lokální, globální v jednom procesu, a sdílené všemi procesy; jedno a dvoudimenzionální pole, ukazatele předávání parametrů procedurám, funkce, objekty a procedury pro tabulky, objekty, formuláře a obecné procedury.
Možnost rozšíření jazyka 4D vlastními procedurami napsanými v C,C++,Pascalu atd.
Grafický editor procedur s automatickým rozpoznáním typu a barevným označením, možnosti vyhledat a nahradit a interaktivní nástroj na ladění procedur s pomocí výsledků kompilace.

 

P o ž a d a v k y

Windows
   486 nebo Pentium, pevný disk s jednou z konfigurací systému: Windows 95 s minimálně 16 MB RAM; Windows NT Workstation nebo Server s minimálně 24 MB RAM;

Macintosh
   S procesorem Power PC, pevný disk s jednou z konfigurací systému, systém 7.0 nebo vyšší s minimálně 16 MB RAM. 4th Dimension je nativní pro Power Macintosh.