4 D  C O M P I L E R

               4D Compiler

Překladač do skutečného strojového kódu pro rychlé zpracování kódu

Verze 6.5
Platforma Windows a MacOS

P o p i s

4D Compiler: Nová dimenze rychlého vývoje nezávislého na platformě

4D Compiler je víceúčelový překladač vyvinutý speciálně pro aplikace 4th Dimension a 4D Server. Byl vyvinut tak, aby byl výkonný a jednoduchý na užívání. Dovoluje jak začátečníkovi, tak zkušenému vývojáři těžit z jeho vlastností. Jako kompilátor do skutečného strojového kódu umožňuje překládat aplikace pro široký okruh procesorů zahrnujících:

Intel 80386, 80486, a Pentium

Motorola 68020, 68030, 68LC040, 68040,  a 68881/68882 matematické co-procesory

PowerPC 601, 603, 603e, a 604

Protože přeložené aplikace mohou plně využít rychlosti svého procesoru není vyjímkou, že přeložená aplikace je v některých rysech až 1 000x rychlejší než tatáž interpretovaná aplikace.

Kromě toho poskytuje 4D Compiler rozšířená diagnostická varování a chybová hlášení, která
v konvenčních kompilátorech nelze nalézt. 4D Compiler dále poskytuje:

Seznam všech proměnných používaných v databázi s jejich příkazy překladači

Automatické typování aktivních objektů, čísel a znakových řetězců, pokud nebylo provedeno
v kódu

Dynamickou kontrolu chyb rozsahu v kompilované databázi

Interaktivní debugging s 4th Dimension

Tvorbu samostatně spustitelné aplikace pomocí 4D Engine

Výběr ze základních možností pro kompilaci

Rozšířené možnosti kompilace (vyladění optimalizace)

Samotný proces kompilace

Systém monitorování zdrojového kódu při kompilaci,

Volbu překladů pro více procesorů najednou (Fat code)

 

H l a v n í  m o ž n o s t i  n a s t a v e n í  p ř e k l a d u

4D Compiler je kompletní aplikací obsahující rysy "ukaž a klepni", v základním okně lze nastavit nejužívanější možnosti. Další možnosti lze na požádání nastavit v rozšířeném okně. Hlavním cílem je, aby i začínající uživatel byl schopen bez podrobných znalostí přeložit zdrojový kód do strojového kódu pro všechny procesory na kterých je 4D provozována. Ve většině případů uživatel spustí kompilátor a přeloží svou aplikaci pomocí několika klepnutí myší na nabízená tlačítka. Pokročilejší uživatel může překlad obohatit o výběr z možností optimalizace své databáze. Každé tlačítko může být vybráno a odvybráno klepnutím myši. Podle verze kompilátoru mohou být některé možnosti nedostupné.

Přeložená databáze
    Přeložená databáze je nový soubor, který všechny rysy zdrojového kódu, kromě přístupnosti prostředí návrháře (zdrojový text chybí) a nativního kódu pro zvolené procesory. Aniž je cokoliv řečeno 4D Compiler vždy pracuje s kopií originální databáze a zajišťuje tak automaticky ochranu zdrojového textu.

Samostatně spustitelná přeložená aplikace
    Přeloženou databázi lze spojit se 4D Engine a vytvořit tak zcela samostatnou aplikaci. Pod Windows překladač vygeneruje tři soubory: Databáze.Exe; Databáze.4DC, Databáze.RSR. Na platformě Macintosh překladač připojí Engine rovnou k přeložené aplikaci do jednoho společného souboru.
Výsledná ikona aplikace může být upravena, tak že ani ta nepřipomíná svůj původ.

Chybový soubor
    Výběrem této možnosti je vytvořen textový soubor obsahující seznam chyb a varování nalezených při překladu. Pokud 4D tento soubor nalezne při spuštění prostředí návrháře načte jej pro další práci s laděním programu. Při ladění programu ve 4D s
e na požádání otevřou dotčené procedury a vysvítí chybové místo. Varování v chybovém souboru slouží k upozornění na potenciální slabá místa ve zdrojovém kódu.

Tabulka symbolů
    4D Compiler vytvoří textový soubor obsahující informace o všech objektech v databázi a o jejich typech, pokud příkazy pro typ ve zdrojovém kódu neexistují, jsou přiřazeny automaticky podle použití. Tabulka rovněž obsahuje seznam všech metod a funkcí, datové typy vstupních parametrů a navrácených parametrů. Tato tabulka umožní programátoro
vi optimalizovat použití proměnných a snížit požadavky na paměť.

Kontrola rozsahu
    Poskytuje zvláště silný diagnostický nástroj užívaný při testování konečné přeložené verze. Databáze, která je kompilována s touto možností obsahuje kód, který kontroluje paměť a přístup k proměnným dynamicky, během provádění kompilovaného kódu. Výsledná hlášení při nalezení chyb jsou uživateli představena v dialogovém okně s informací o typu chyby, proceduře, kde k ní došlo a číslem řádku ve zdrojovém textu, kde chybu hledat a opra
vit.

Script manager
Tato možnost je volena tehdy, jestliže je používána 4D nastavená na spolupráci se ScriptManager na počítači Macintosh, nebo 2 bytovým systémem pro Windows
(japonština, čínština, arabština, hebrejština.)

Varování
    Varování jsou rozšířená diagnostická hlášení vytvořená během překladu. Umožňují nalézt potenciální chyby při provádění přeloženého kódu. Varování automaticky neznamená chybu při provádění, ale je jim potřeba věnovat pozornost. Jsou důležitá především pro začínající uživatele, kterým pomohou lépe zvládnout techniku programování ve 4D.