4 D  O D B C

4D ODBC

4D ODBC nástroj pro výměnu dat mezi 4D a ODBC datovým zdrojem

Verze 6.0
Platforma Windows a MacOS

P o p i s

Modul připojení 4D ODBC umožňuje 4D komunikovat s jakýmkoli datovým zdrojem přístupným přes ODBC ovladač a umožňuje zacházet s daty a strukturou tohoto datového zdroje. 4D ODBC poskytuje přístup téměř ke všem SQL a ne-SQL databázím na trhu. Můžete dělat vše od jednoduchého dotazování až po transakce založené v aplikacích v architektuře klient/server.

4D ODBC může být použit s dalšími moduly připojení jakými jsou 4D for Oracle, 4D SQL Server a dále s moduly produktivity 4D Write, 4D Calc a 4D Draw. 4D ODBC se snadno spojí s produkty vytvořenými 4D. ODBC může být rovněž použit s produkty vyvinutými jinými dodavateli.

Základní rysy
Přístup ke všem funkcím ODBC 2.0 (Core Level, Level 1 and Level 2)
Podpora módu "Pass thru" .
Programovatelná manipulace se zdrojovými daty a souborem struktury.
Klonování tabulky 4D na tabulky ORACLE a naopak.
Výměna dat přímo hodnotou nebo odkazem na adresu.
Užití vnitřních typů serveru s automatickou křížovou konverzí.
Schopnost testovat dostupné funkce ovladače.
Podpora BLOB
Okno pro ladění a krokování komunikace mezi 4D a 4D ODBC.


Požadavky

Windows Klient
Windows 95; Windows NT 4.0
4D verze 3.5 nebo vyšší; 4D Engine verze 3.5 nebo vyšší; 4D Runtime Classic verze 3.5.3 nebo vyšší;
4D Server a 4D Client verze1.5 nebo vyšší
PC s 80X86 procesor nebo kompatibilní procesor; 12 MB RAM min. (16 MB min. pro Windows NT).

MAC klient
Systém 6.0.7 nebo vyšší
4D 3.0.2 nebo vyšší; 4D Server a 4D Client verze 1.0.2 nebo vyšší.
ODBC 32-bitový ovladač specifický k vašem zdroji dat. Tento ovladač je většinou poskytován vaším dodavatelem serveru. Můžete jej také získat od dodavatelů, kteří se specializují na tento typ zboží.
ODBC driver manager od Visigenic (dodává společnost VISIGENIC nebo APPLE).


Všechny obchodní názvy společností zde uvedené jsou registrovanými obchodními známkami jejich vlastníků.