4D OPEN

 4D Open

Programování rozhraní aplikací pro 4D Server

Verze 6.8
Platforma Windows a MacOS

 

 

Popis

4D Open(TM) je tzv. Application Programming Interface (API) pro připojení ke 4D Server. 4D Open se skládá z řady C/C++ knihoven pro Microsoft Windows a rovněž Pascal a C knihoven pro Macintosh a nebo z knihovny procedur rozšiřujících 4th Dimension. S použitím těchto knihoven se každá cizí aplikace může jako klient připojit k databázi pod 4D Server.

4D Open umožňuje práci s daty od základních operací jakou je např. výběr serveru na síti až po složité operace zpracování dat jakými jsou např. hledání, třídění a provádění transakcí.

4D Open může být zahrnut do:

Vlastních C a Pascal aplikací vytvořených ve firmě: Firma může zahrnout 4D Open v konkrétních (rozborových) aplikacích a tak poskytnout svým pracovníkům snadný přístup do databázového enginu 4D Server, ošetřujícího základní výchozí data.

Komerčních aplikací: Tvůrci tržního software a dodavatelské společnosti mohou zahrnout knihovnu do Windows a Macintosh produktů a vytvořit tak víceuživatelské prostředí s minimální investicí.

4th Dimension a 4D Client(TM): Uživatelé se mohou připojovat k několika servrům najednou a vytvářet tak střediskové nebo mezistřediskové distribuované systémy.

Skriptovacích jazyků, komunikačních vrstvev nebo standardních knihoven: Kombinace 4D Open jazyky, komunikačními vrstvami nebo standardními knihovnami umožňuje každé aplikaci Windows nebo Macintosh chovat se jako připojený klient 4D Serveru.

Pomocné knihovny 4D Open vybaví vývojáře příklady, řešeními a přenosnými moduly, které ukazují výhody a použití vlastností 4D Open. Je dostupných několik knihoven - 4D Open for Visual Basic, 4D Open for Macintosh, 4D Open for 4th Dimension, a 4D Open for AppleScript.

 

 

4D Open for Java se stal skutečností

4D oznámila, že produkt 4D Open for Java beta obdržel certifikát Pure Java. Tento certifikát se poskytuje aplikacím a programům, který byly testovány na úplnnou kompatibilitu a přenositelnost mezi jednotlivými platformami.

4D Open for Java musel projít dvěma koly certifikace. V prvním kole prošel testem Java Pure Check Tool, který prověřuje schopnost programu nebo aplikace pracovat nezávisle na konkrétním operačním systému nebo prohlížeči. Po absolvování tohoto testu byla 4D poslána do nezávislého testovacího centra pro ověřění jeho výsledků. To znamená, že byly ještě jednou prověřeny závěry výplývající z předhozích zkoušek. Certifikát Pure Java, garantuje vývojářům, systémovým integrátorům a konečným uživatelům, že je 4D Open for Java skutečně nezávislým. Write Once, Run Anywhere.

Více informací se dozvíte na internetových stránkách ACI US www.4D.com

 

Požadavky

Při instalaci do databáze ve 4D  zabere 4D Open asi 100kb paměti.