4 D  f o r  O R A C L E

4D for ORACLE

Spojuje sílu a pružnost

Verze 6.0
Platforma Windows a MacOS

P o p i s

Modul připojení 4D for Oracle umožňuje 4D komunikovat se servrem Oracle. Oracle server je používán na přibližně 85 hardwarových platformách a umožňuje zacházet s daty a strukturou databází Oracle ze 4D engine.

4D pro Oracle spojuje sílu Oracle serveru s pružností a jednoduchostí 4D. Jako nástroj připojení a současně výkonný databázový engine se 4D se stává tzv. "inteligentním" klientem.

4D for ORACLE může být použit s dalšími moduly připojení z řady ACI produktů 4D ODBC a 4D SQL Server a se všemi moduly produktivity 4D (4D Write, 4D Calc a 4D Draw). 4D for ORACLE také může být použit spolu s plug-in jiných dodavatelů.

Základní vlastnosti
Přímý přístup na Oracle Call Interface.
Podpora PL SQL mode.
Programovatelná manipulace se zdrojovými daty a souborem struktury.
Klonování tabulky 4D na tabulky ORACLE a naopak.
Výměna dat přímo hodnotou nebo odkazem na adresu.
Asynchronní mód zahrnut.
Zpracování polí (array).
Užití vnitřních typů serveru s automatickou křížovou konverzí.
Podpora BLOB
Okno pro ladění a krokování komunikace mezi 4D a 4D for ORACLE.
Podpora verzí 1 a 2 SQL*Net

Požadavky
Windows klient
Windows 95; Windows 4.0.
4D Verze 3.5 nebo vyšší ; 4D Engine verze 3.5 nebo vyšší; 4D Runtime Classic verze 3.5.3 nebo vyšší; 4D Server a 4D Client verze1.5 nebo vyšší.
PC s procesorem 80X86 nebo kompatibilním processorem; min. 12 MB RAM ( min.16 MB pro Windows NT).
SQL*Net (dodává společnost ORACLE Corporation).
SQL*Net 1 verze 1.5.6 nebo vyšší.
SQL*Net 2 verze 2.1.4 nebo vyšší.
OCI 7.x (dodává společnost ORACLE Corporation)

MAC klient
Systém 6.0.7 nebo vyšší.
4D 3.0.2 nebo višší, nebo 4D Server a 4D Client verze1.0.2 nebo višší
SQL*Net (dodává společnost ORACLE Corporation).
SQL*Net 1 verze 1.5.6 nebo višší.
SQL*Net 2 verze 2.1.4 nebo višší.
OCI 7.1.4 nebo OCI 7.3.2. (dodává společnost ORACLE Corporation).
OracleOci71Lib knihovny (pro PowerMacintosh) a
OracleOci71Lib_68K ( pro procesory 680X0) ve složce ORACLE HOME:Libraries.

Ke kompilaci databáze se 4D SQL Server, doporučujeme použít 4D Compiler verze 2.0.3 nebo vyšší.

Server
Host ORACLE Serveru nebo "Personal ORACLE" na stejném počítači jako klient
ORACLE Server verze 6.1 nebo vyšší.
TCP/IP nebo IPX, nebo Named Pipes

Síť
Pro vytvoření spojení mezi 4D a SQL Server budete potřebovat:
Jakoukoliv topologii TCP/IP nebo IPX (Ethernet, TokenRing, atd.)
Zavedené a otestované spojení mezi klientem a servrem.


Všechny obchodní názvy společností zde uvedené jsou registrovanými obchodními známkami jejich vlastníků