4 D  S e r v e r

4D Server

Na platformě nezávislý server dat a aplikací pro 4th Dimension,

Verze 6.5
Platforma Windows a MacOS

P o p i s


4D Server je server dat a aplikací pro 4th Dimension, nezávislý na platformě. Jakákoliv 4D aplikace vytvořená pro Windows 95, Windows NT, Macintosh nebo Power Macintosh je lehce přenositelná jako klient/server řešení používající 4D Server.

4D Server poskytuje komplexní ucelenou architekturu, kde klient i server používají jednu aplikaci 4D. 4D Server šetří čas vývojáře, neboť není potřeba vyvíjet zvlášť front-end (klient) a back-end (server) aplikace. Kromě toho 4D Server nemá zvláštní požadavky na administraci systému. Lze jej lehce instalovat, užívat a provádět administraci a umožní tak ušetřit vysoké náklady vynaložené na tento účel.

4D Server vyplňuje mezeru mezi jednoduchostí systémů se sdílením dat a složitostí systémů založených na SQL RDBMS systémech. Jakákoliv 4D Server applikace se může bez problémů propojit s existující databází podniku (ORACLE, Sybase, nebo jakýmkoliv ODBC-kompatibilním serverem) pomocí 4D modulů připojení. 4D Server slouží k řešení potřeb pracovních skupin na všech úrovních podniku.

 

 

R y s y


4D Server zahrnuje všechny rysy 4th Dimension a další :

Ucelená architektura
S 4D Serverem je aplikace na straně klienta a serveru jedna a táž. Není potřeba žádný další vývoj pro provozování prostředí klient/server. 4th Dimension, 4D Client a 4D Server obsahují stejné nástroje pro rozhraní, tentýž jazyk a tentýž systém pro zacházení s informacemi. Pouze s použitím 4D, můžete ladit procedury uložené na serveru zcela "off-line".

 

Server bez administrátora
4D Server využívá všech výhod, které nabízí 4th Dimension. Je zcela systémem plug and play (PNP). Většina úloh administrátora se vykonává automaticky včetně automatické kontroly připojení klienta k serveru, automatického udržování stavu připojení pro Web a automatického spojení přes heterogenní lokální a vzdálený protokol. Protože existuje pouze jedna centrální aplikace je administrátorovi umožněno snadno a automaticky provádět zálohování s vyladěním nasta
vení chování a prohlédnout si přitom informace o připojeních a statistiky.

Integrovaný Web Server
4D Server zahrnuje integrovaný Web server. Tímto serverem lze uživateli jednoduše zpřístupnit data s použitím standardního inernetovského prohlížeče. Protože služby Web jsou součástí 4D Server a ne CGI, lze plně využít existující databázový 4D engine, a poskytnout uživateli Webu tentýž "pohled" do dat jako kterémukoliv jinému klientovi. K prohlížení dat není potřeba žádné další programování.

Server pro vývojové práce
4D Server je kompletní vývojový nástroj pro současný vývoj více vývojáři najednou. Poskytuje automatickou kontrolu verzí objektů a vstupní a výstupní kontrolu při otevření a uzavření libovolného objek
tu aplikace. Všechny úpravy jsou odraženy v reálném čase u každého dalšího vývojáře v týmu a není potřeba žádná další synchronizace. Protože 4D Server integruje prostředí pro vývoj s databázovým ovladačem, vývojáři mohou vyvíjet i testovat simultánně.

Server aplikace
4D Server zahrnuje jádro pro distribuci aplikace dle požadované platformy a k úpravě vzhledu dle této platformy. Ve spojení s moduly připojení je to ideální metoda pro vytvoření třívrstvé architektury. Vestavěné jádro pro distribuci aplikací na
více platforem umožní okamžité zprovoznění na více platformách. Ve spojení s 4D Open, umožňuje 4D Server distribuované propojení pracovních skupin. Ve spojení s moduly připojení je 4D Server ideální vstupní bránou do centrálních informací podniku a umožňuje jednoduché sdílení informací v heterogenních databázích.

 

Minimální konfigurace 4D Server obsahuje dvě licence 4D Client a pět licencí pro připojení Web.

P o ž a d a v k y

Windows
486 nebo PentiumŽ, pevný disk s jednou z konfigurací systému: Windows 95 s minimálě 16 MB RAM; Windows NT Workstation nebo Server s minimálně 24 MB RAM;

Macintosh
68020 nebo vyšší, nebo s procesorem Power PC, pevný disk s jednou z konfigurací systému: systém 7.0 nebo vyšší s minimálně 16 MB RAM. 4D Server a 4D Client je nativní pro Power Macint
osh.