4 D  S Q L  S e r v e r

4D SQL Server

4D je velmi výkonný klient k servrům SQL databází

Verze 6.0
Platforma Windows a MacOS

P o p i s

4D SQL Server poskytuje přímou výměnu dat mezi 4D a Sybase SQL Server nebo mezi 4D  a Microsoft SQL Server.

Modul připojení 4D ODBC umožňuje 4D komunikovat s SQL Servrem od společnosti Sybase nebo MS SQL Serverem od společnosti Microsoft. Umožňuje zacházet s daty a se strukturou databází SQL serveru z prostředí 4D.

4D SQL Server spojuje sílu Sybase nebo MS SQL Server a pružnost a jednoduchost 4D. Jako nástroj připojení a současně výkonný databázový engine se 4D se stává tzv. "inteligentním" klientem.

4D SQL Server může být použit s dalšími moduly připojení z řady ACI produktů (4D ODBC, 4D for Oracle) a se všemi moduly produktivity (4D Write, 4D Calc a 4D Draw) a plug-in vyvinutými jinými dodavateli.

Technické vlastnosti
Přímý přístup k Open client.
Podpora SQL transakcí.
SQL manipulace s tabulkami a daty na straně serveru.
Klonování 4D Tabulek do tabulek SQL a naopak.
Podpora vzdáleného volání procedur.
Užití vnitřních typů dat serveru, s automatickými křížovými konverzemi.
Podpora BLOB (binary large object).
Okno pro ladění a krokování komunikace mezi 4D a 4D SQL Serverem.

Požadavky na software a hardware

Windows klient
Windows 95, Windows NT 3.5, Windows 4.
4D 3.5 nebo vyšší, 4D Engine 3.5 nebo vyšší, 4D Runtime Classic 3.5.3 nebo vyšší, 4D Server a 4D Client 1.5 nebo vyšší
PC procesor 80x86 nebo kompatibilní, min.12 MB RAM (min.16 MB pro Windows NT).
Open Client a NetLibraries 10.0.x (dodává společnost ACI)

MAC klient
Systém 6.0.7 nebo vyšší
4D 3.0.2 nebo vyšší, nebo 4D Server a 4D Client verze 1.0.2 nebo vyšší
Open Client a NetLibraries 10.0.x (dodává spolčenost ACI)
Minimum přřazené paměti pro 4D: 3.5MB
Ke kompilaci databáze se 4D SQL Server, doporučujeme použít 4D Compiler verze 2.0.3 nebo více.

 

Server
SQL Server
SYBASE SQL Server, verze 4.0 nebo vyšší
Microsoft SQL Server, verze 4.0 nebo vyšší
TCP/IP, IPX, nebo Named Pipes

Síť
Pro zajištění spojení mezi 4D a SQL Server potřebujete:
Jakoukoliv topologii fungující s TCP/IP nebo IPX ( Ethernet, TokenRing atd.)
Zavedené a otestované spojení mezi klientem a servrem


Všechny obchodní názvy společností zde uvedené jsou registrovanými obchodními známkami jejich vlastníků