4 D  W R I T E

          4D Write

Integrovaný textový editor pro prostředí 4th Dimension

Verze 6.5
Platforma Windows a MacOS

P o p i s

Nový 4D Write byl vzhledově zcela přepracován a bylo přidáno mnoho nových funkcí. Zásuvný modul k databázovému prostředku 4th Dimension ve filozofii výrobce firmy ACI znamená, že textové dokumenty mohou být ukládány samostatně na disk, nebo uvnitř databáze do polí typu BLOB (binární velké objekty) a dokument může využít odkazy na sloupce databáze. Odkazy mohou být na číselné sloupce, alfanumerické sloupce, ale i obrázkové sloupce.

Tento obrázek ukazuje jednu z demo databází 4D. Zobrazuje textovou oblast 4D Write s jejímy možnostmi na uchovávání obrázků. V této databázi jsou texty, zobrazené v obrázku, skládané z databáze.

Se 4D Write lze zvolit tři způsoby práce:
Dokument může být otevřen v normálním okně a pracuje se s ním jako v jakémkoliv jiném textovém procesoru, dokument je pak uložen samostatně na    disk.
Dokument může být obsažen ve formuláři databáze , buď se standardními nabídkami 4DWrite, nebo s vlastními nabídkami. Tento dokument lze pak    uložit do sloupce databáze v jednom záznamu jako součást databáze. Uvnitř databáze, v záznamu, je možno uložit dokument neomezené velikosti    (omezením je velikost diskového média).
Dokument může být otevřen ve skrytém okně a pak vytvářen či upravován pouze programem za pomoci programovacích příkazů. Po skončení    sestavování dokumentu jej lze zobrazit v normálním viditelném okně.

O dokumentu a možnostech formátování
   Pro úpravy vzhledu dokumentu a formátování lze použít standardní nástroje, dynamické styly pro znaky nebo celé paragrafy. Stránku dokumentu lze rozdělit na více sloupců textu. Lze vytvořit tabulky v textu s pomocí odkazů na databázi, i dynamických odkazů na výběr záznamů v databázi. V dokumentu lze použít obrázky v textu, buď samostatně, nebo z databáze. Obrázky mohou být spojeny s textem, nebo být na pozadí. Pro barvy pozadí lze použít paletu barev pro každý odstavec zvlášť.

BLOB komprese a bezpečnost dokumentů
  Protože dokumenty mohou být ukládány uvnitř databáze v BLOB, nejsou v tomto případě fyzicky nikde na disku uloženy. Jsou obsaženy uvnitř kompaktního datového souboru 4thDimension. Takovýto dokument si nepřečte nikdo, kdo nevlastní tutéž aplikaci programovanou ve 4thDimension. Rozhodně pouhý průnik na disk k přečtení dokumentu ze vnitř datového souboru není dostatečný. Pokud ani tato úroveň bezpečnosti nestačí lze BLOB sloupec v záznamu komprimovat příkazem 4thDimension. V tomto případě je nutno ještě znát i konkrétní nastavení aplikace a případně přístupová práva. Takto založené aplikace jsou často používány ve státní správě a pro agendy firem chránící své obchodní a technologické údaje. Pro dokumenty uložené v BLOB je k dispozici na úrovni 4thDimension funkce hledání, která umožňuje, pokud není dokument v BLOB komprimován hledat textové řetězce jako v normálním obsahu databáze. Tato funkce je stejně rychlá jako normální sekvenční hledání v prostém textovém sloupci.

Konverze dokumentů 4D Write a výstupy
   Ukládat a číst lze dokumenty vlastního typu, RTF dokumenty kompatibilní s MS Word 97, HTML a prostý ASCII text. Tisknout lze textový dokument jako část záznamu na formuláři či sestavě databáze, jako samostatný textový dokument a tisk lze realizovat vícenásobně připojením k záznamům databáze (s automatickým doplňováním odkazů z databáze).

Programovací rysy 4D Write
   4D Write umožnuje, že vše, co lze provádět z nabídek, lze provádět i programovacími příkazy. Kromě těchto "příkazů" 4D Write obsahuje 60 objektově orientovaných příkazů doplňujících jazyk 4th Dimension. Příkazy jsou rozděleny do skupin pro příkazy nabídek, ukládání a otevírání dokumentů, tisk dokumentů a převody do jiných formátů a typů a pro vlastnosti zobrazení dokumentů. Programovacími příkazy lze provést uzamčení funkcí položek nabídek pro uživatele, kdy tyto funkce lze pak spouštět pouze programovými příkazy. Funkce položek nabídek lze přesměrovat připojením vlastních procedur (programovaných ve 4thDimension) pod tyto položky nabídek 4D Write. Zvolí-li pak uživatel z nabídky 4DWrite určitou položku, může se provést vámi zamýšlená akce a ne standardní akce 4D Write.
Programovými příkazy lze realizovat automatické listování dokumentem s určitou rychlostí. Ze stránky dokumentu lze vytvořit bitmapu, což umožní například odeslat fakturu v grafické formě přes internet. Tyto rysy umožňují vznik aplikací s vlastními funkcemi textového procesoru a i s vlastními nabídkami provádějícími sofistikované příkazy. 4D Write 6.5 je plně kompatibilní s verzí téhož modulu 6.0.5.

Požadavky
   Při instalaci do databáze ve 4D nebo 4D Server zabere 4D Write asi 300kb paměti.