4 D  C A L C

4D Calc

Integrovaný tabulkový procesor pro prostředí 4th Dimension

Verze 6.0
Platforma Windows a MacOS

P o p i s

4D Calc je tabulkovým procesorem vytvořeným pro analýzu, simulaci, posouzení a přepovědi na základě číselných dat. Má veškeré základní vlastnosti které by jste očekávali od tabulkového procesoru a navíc vlastnosti nové, které byly přidány za účelem co nejtěsnější spolupráce s 4th Dimension. Vzorce v jednotlivých buňkách 4D Calc mohou obsahovat odkazy do určité databáze a celá tabulka může být vytvořena přímo z údajů v této databázi. Ve spolupráci s 4th Dimension poskytuje 4D Calc unikátní a výkonný nástroj pro práci s číselnými daty.

Požadavky
Při instalaci do databáze ve 4D nebo 4D server zabere 4D Calc asi 300kb paměti.