O D B C  D r i v e r  f o r  4 D  S e r v e r

ODBC ovladač pro 4D Server

ODBC ovladač umožňuje aplikacím pro Windows napojit se k 4D Serveru a provádět databázové úlohy

Verze 6.0
Platformy Windows a MacOS

P o p i s
Pomocí tohoto ovladače se mohou všechny typy alikací pod Windows podporující ODBC napojit ke 4D Server a provádět databázové úlohy. Umožňuje všem takto připojeným klientům odeslat ODBC volání a SQL dotazy na 4D Server. Aplikace mohou rovněž přes ODBC provádět generování zpráv, tisk dopisů s použitím údajů z databáze z výsledků svého dotazu, zobrazení dat v tabulkách, textu, nebo přenos dat do své vlastní databáze

ODBC ovladač se skládá ze tří částí:
Samotný ovladač - zodpovědný za řízení volání a výměnu dat mezi aplikacemi a 4D Serverem
4D Open library: knihovny klienta 4D Server
Síťové komponenty: část 4D Server zodpovědná za řízení síťových protokolů

Vlastnosti:
ODBC driver pro 4D Server nevyžaduje žádné změny v databázi 4D serveru. Všem připojením přes ovladač 4D Server rozumí, jako připojením vlastního klienta
Podpora ODBC verze 2.5.
Plná kontrola zacházení s daty ve 4D Server (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
Standartní řízení chyb ODBC
Přístup k ovladači je umožněn aplikacím C nebo C++


Maximální možnosti datového zdroje:
Počet tabulek v databázi 255
Počet sloupců na tabulku 511
Počet řádek na tabulku 16 miliónů
Počet vybraných sloupců na hledání 300
Maximální délka názvu tabulky 31 znaků
Maximální délka názvu sloupce 31 znaků
Maximální délka jména uživatele 30 znaků
Maximální počet současných připojení je omezen počtem zakoupených licencí 4D Server
Tabulkový qualifier je omezen OS
Počet sdílených tabulek je omezen přidělenou pamětí

P o t ř e b n á  k o n f i g u r a c e  a  v y b a v e n í

Software
4D Server 6.0.5 s tímto ODBC ovladačem
Aplikace, která rozumí ODBC (textový procesor (Word), tabulkový procesor (Excel), generátor zpráv nebo jiné aplikace dle potřeby)
ODBC ovladač na straně klientské aplikace

Hardware
Klientská stanice: PC s Win95, WinNT klient nebo server
Stanice serveru: PCs Win95, WinNT klient nebo server, nebo Macintosh či Power PC se systémem MacOS 7.1 nebo vyšším