Reference v české republice

Aplikace založené na 4D používá více než 2000 uživatelů na platformách Windows a MacOS.

 

Tisk, média a služby

 

Ringier - řízení inzerce
Rádio Svobodná Evropa - řízení pořadů a mediální databáze
Rencar Praha - účetní software

Distribuce, prodej, výroba

Mexi spol.s r.o. - velkodistribuce uhlí a koksu
Ideal Lux spol.s.r.o. - výroba osvětlovacích těles
Eurolux Lighting, s. r. o. - prodej osvětlovací techniky
KaS Pardubice (Praha, Brno) - distribuce komponentů chladících zařízení
Ložiska Urban - distribuce a prodej ložisek
Centrum černý most - řízení nájmů
Ekoengeneering Brno
Baillou Holzhandel
Tetrapak

Zdravotnictví

Lázeňské a léčebné ústavy MV
Lékařský dům Holešovice

Státní instituce

Ústředí kriminální policie
Ministerstvo kultury
Ústředí cel

Vývojáři s vlastními stránkami

EPOS OK
VAP s.r.o.
Mattes AD
Exacta 2002